Återkallelse av Vidinge Grönt Spenat, otvättad produkt

04-10-2023

Vidinge Grönt återkallar Vidinge Grönt Spenat. Anledningen är en upptäckt produktsäkerhetsrisk i en otvättad produkt. Återkallelsen omfattar följande produkter:

Produkt Batchnummer Packdag
Spenat 250g 1128964 29-09-2023
Spenat 500g 1129090 29-09-2023

Återkallelsen görs efter en upptäckt av glas i en produkt och som försiktighetsåtgärd återkallas samtliga produkter där risk för glas kan finnas. I nuläget finns inga rapporter om att någon skadats av produkterna. Vidinge Grönt arbetar nu med att undersöka hur glaset kunnat komma in i produkten för att säkerställa att åtgärder genomförs för att förhindra att problemet återuppstår.

Ersättning för konsument
Konsumenter ombeds att inte konsumera produkterna och kontakta Vidinge Grönt Konsument för ersättning.

E-mail: konsument@vidinge.se